Till startsida
Webbkarta

Utbildningsplan och studiegång

Nedan finns alla utbildningsplaner och studiegångar för Yrkeslärarprogrammet. Utbildningsplanen beskriver utbildningens mål och innehåll. Studiegången beskriver i vilken ordning du läser de kurser som ingår i programmet.

VT15

Utbildningsplan

Studiegång

HT14

Utbildningsplan

Studiegång

VT14

Utbildningsplan

Studiegång

HT13

Utbildningsplan

Studiegång

VT13

Utbildningsplan

Studiegång

HT12

Utbildningsplan

Studiegång

VT12

Utbildningsplan

Studiegång


HT11

Utbildningsplan

Studiegång

studieplan 1

 

 

Förkunskapskrav för kurs inom program

När du studerar på ett lärarprogram gäller särskilda förkunskapskrav, s.k. tröskelregler, för att få fortsätta läsa på vissa kurser inom programmet. Det kan handla om att du måste ha godkänt på en tidigare kurs eller ett visst antal poäng.

Tröskelreglerna framgår i studiegången. Inför kursstart kontrollerar kursansvarig institution att du uppfyller förkunskapskraven. Håll koll på tröskelreglerna och ta i god tid kontakt med kursansvarig institution för att kontrollera hur och när du kan ta igen eventuellt missade poäng. Du är också välkommen att kontakta programstudievägledarna.

Till sidans topp