Till startsida
Webbkarta

Yrkeslärarprogrammet

Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram och i vuxenutbildningen. Yrkeslärarprogrammet är en kortare utbildning för dig med arbetslivserfarenhet och som vill arbeta som lärare.

Informationsträffar för dig som funderar på att söka

Till höger finns en lista på kommande informationsträffar.

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som fokuserar på specifika yrkeslärarkunskaper. En stor del av utbildningen sker på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen genom så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är den mer praktiska delen av utbildningen. Yrkesläraren undervisar elever i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen i yrkesämnen utifrån sina yrkeskunskaper. Som färdig lärare blir du den som utifrån din yrkeskunskap förmedlar kunskap och ger eleverna en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Utbildningen leder till yrkeslärarexamen och omfattar 90 hp.

Programmet ges på halvfart, distans. Studenterna träffas för föreläsningar, seminarier, workshoppar och examinationer vid 3 tillfällen om totalt 5-6 dagar per termin på universitetet. Resten av utbildningstiden sker på distans via en digital lärplattform (GUL). Ofta genom basgrupper och med stöd av lärare.

Platsgaranti

Från VT16 tillämpas platsgaranti. Det innebär att alla sökande som uppfyller behörighetskravet blir antagna.

Utbildningsvetenskaplig kärna och yrkesdidaktik

Den utbildningsvetenskapliga kärnan utgör den största delen av utbildningen. Följande kurser ingår.

Lärandeteorier och yrkeskunnande för yrkeslärare

Här knyts ditt tidigare yrkeskunnande ihop med det nya yrkeskunnandet om att vara yrkeslärare.

Styrsystem, organisation och bedömning för yrkeslärare

Denna kurs handlar om skolorganisation och styrdokument, som yrkesprogrammens programstruktur, ämnesplanernas innehåll och kunskapskrav.

Yrkesdidaktiska tillämpningar för yrkeslärare

Denna kurs knyter ihop kunskaper förvärvade i de första två kurserna med erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen. På detta sätt ger de inledande kurserna i utbildningen ett tydligt yrkesdidaktiskt avstamp.

Utvärdering för yrkeslärare

Denna kurs har fokus på specifika frågor om yrkesutbildning. Här studerar du statistik om yrkesutbildning, olika utvärderingsformer och kvalitetsredovisningar – nationella och lokala – men också grundläggande frågor om hur man kan producera och skapa kunskap om lärande och utbildningsresultat.

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare

Här kommer konflikthantering i skola och arbetsliv in som ett tema, precis som frågor om kön, klass och etnicitet i yrkesutbildningar.

Specialpedagogik för yrkeslärare

I denna kurs ligger fokus på att få kunskap om utbildning för elever som av olika skäl är i behov av särskilt stöd.

Styrdokument, bedömning och betygsättning för yrkeslärare

Här är huvudfokus bedömning, validering och betygsättning av elever i yrkesutbildning. Denna kurs knyts till ett yrkesdidaktiskt utvecklingsarbete som ska planeras i den utbildningsvetenskapliga kärnans sista kurs.

Utvecklingsarbete och aktionsforskning för yrkeslärare

Kursen genomförs som en del av de 15 hp verksamhetsförlagd utbildning som avslutar Yrkeslärarprogrammet. Detta arbete avslutas med två examinerande seminariedagar då studenterna presenterar sina aktionsforskningsprojekt och diskuterar det med övriga kursdeltagare.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del i utbildningen. VFU omfattar 30 hp och innebär att delar av din utbildning genomförs på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen. Under handledning av en yrkeslärare får du pröva och utveckla din yrkeslärarroll utifrån din yrkeserfarenhet och de kunskaper som du förvärvar genom den utbildningsvetenskapliga kärnan och i yrkesdidaktiken. Genom VFU:n får du alltså möjlighet att planera, genomföra, reflektera över och diskutera egen undervisning, vilket ger viktiga erfarenheter.

Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du göra VFU i din tjänst. Övriga får en VFU-placering genom universitetet. Placeringen kommer att vara i Västra Götaland eller Halland om inte annat är överenskommet. Vid kursstarten har du möjlighet att lämna önskemål om placering.

Vill du veta mer?

Vill du läsa mer om Yrkeslärarprogrammet och få information om kursplaner mm, se Yrkeslärarprogrammets öppna sidor på GUL. Du kan bland annat se filmer från utbildningen.

Informationsträffar

Inför varje ansökingsomgång sker ett antal informationsträffar. Träffarna fokuserar på ansökningsprocessen och innehåll i kurser och du har chans att ställa frågor.

Datumen för vårens informationsträffar är inte bestämt ännu.

Lärarutbildningsbroschyr

Läs lärarutbildningsbroschyren online

Broschyrbeställning lärarutbildningen

Kontakt

Studievägledning

Antagningsfrågor
Pia Bäregård
031-786 4154
yrkstudievagledning@lun.gu.se

Frågor om studierna
Charlotte Tollstén
031-786 2463
stvl.yrk@ped.gu.se

Telefon- och besökstid>>

Terminstider och kursplan

Terminstider hittar du på GUL.

Kursplan

Till sidans topp