Till startsida
Webbkarta

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som en viktig del i samtliga lärarutbildningar. Nedan finner du länkar till respektive program.

Lärarprogrammet LP01

(antagning t.o.m. VT2011)

VFU inom Lärarprogrammet
VFU inom Korta programmet
VFU utomlands

Lärarutbildning LP11

(antagning fr.o.m. HT2011)

VFU inom Förskollärarprogrammet
VFU inom Grundlärarprogrammet
VFU inom Yrkeslärarprogrammet
VFU inom Ämneslärarprogrammet
VFU inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
VFU utomlands