Till startsida
Webbkarta

VAL-projektet - Vidareutbildning Av lärare utan Lärarexamen

Ett nytt VAL-projekt startade höstterminen 2011. Antagning kan göras till och med 2017.

Utbildningen är en kompletterande utbildning och vänder sig till dig som är verksam i skolan men saknar lärarexamen. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en lärarexamen.

Utbildningarna bedrivs av Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola samt Umeå universitet. För samordning av projektet ansvarar Umeå universitet.

Omfattning och behörighet

Utbildningen omfattar max 120 högskolepoäng (hp = "gamla" 80 p) och vänder sig till verksamma lärare i grundskola och gymnasieskola med tidigare högskoleutbildning men som saknar lärarexamen.

Behörig att söka är den som:

  • Är verksam som lärare hos en skolhuvudman
  • Att högskolestudier finns i sådan omfattning att examen kan utfärdas inom den maximala ramen 120 högskolepoäng

 

Validering av lärarerfarenhet

För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom det Allmänna utbildningsområdet (90 hp AUO) krävs relevant lärarerfarenhet, i normalfallet två år (minst 50%). Efter prövning av den reella kompetensen (validering) kan studierna inom det allmänna utbildningsområdet då omfatta 60 hp, dvs. 30 hp tillgodoräknas.
 

Du blir antagen om:

  • du uppfyller behörighetskraven
  • de kurser/inriktningar du saknar erbjuds vid Göteborgs universitet 

Obehöriga yrkeslärare

Lärare som saknar lärarexamen och är verksamma inom gymnasieskolans yrkesämnen kan inte längre söka till VAL-projektet vid Göteborgs universitet. Däremot har man möjlighet att söka till det nya Yrkeslärarprogrammet som är en kortare väg till lärarexamen för personer med yrkeserfarenhet.

Ansökan

Ansökningsperioden inför VT15 är nu avslutad. Nästa ansökningsperiod startar i mars 2015.

VAL - kontaktinformation

Eva Lundin - samordnare
Johan Hellgren - studieadministratör

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid:
måndag-tisdag kl. 12.30-14.30
onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00

Besöksadress:
Skolgatan 2 i Haga (tidsbeställning)

Övergripande administrativa frågor

Projektledare Tove Westerberg
Tove.Westerberg@gu.se

Innehållsfrågor AUO-kurser

May Fredriksson
May.Fredriksson@ped.gu.se

Till sidans topp