Till startsida
Webbkarta

VAL-projektet vid Göteborgs universitet

För dig som vill ansöka till VAL

Till VAL-projektet kan du söka om du är verksam som lärare eller förskollärare men saknar relevant examen. Inom VAL-projektet kan du bli antagen till ett program och komplettera dina tidigare studier för att få en examen för skola eller förskola. På VAL-projektets nationella hemsida ansöker du, hittar information om målgrupper, behörighetskrav, medverkande lärosäten samt frågor och svar.

För dig som vill bli behörig slöjd- eller bildlärare

Du som har jobbat under minst 8 år som slöjd- eller bildlärare de senaste 15 åren, var anställd som lärare 1/12 2013 och är verksam som lärare har möjlighet att gå en kompletterande utbildning vid Göteborgs universitet och få en lärarexamen. Någon/några kurser är obligatoriska. I andra kurser kan du få din långa yrkeserfarenhet prövad mot kursmålen.

Mer information hittar du på HDK:s webb>>

För dig som är antagen till VAL vid Göteborgs universitet

Här kan du hitta information om dina kurser, schema m.m.
Skriv kurskoden i rutan under texten Fritextsök.

Om du inte hittar den information som du söker ska du kontakta ansvarig institution.

Kurserna inom AUO (Allmänt utbildningsområde) ges på distans och med 50% studietakt. Behöver du kompletterande ämnesstudier bedrivs dessa oftast på heltid.

Validering av lärarerfarenhet

För att kunna få möjligheten att tillgodoräkna sig studier inom det allmänna utbildningsområdet (90 hp AUO) krävs relevant lärarerfarenhet av sådan omfattning att den låter sig bedömas i förhållande till examensmålen. I normalfallet innebär detta minst två års relevant lärarerfarenhet (50%). Efter godkänd prövning kan studierna inom det allmänna utbildningsområdet omfatta 60 hp (30 hp har tillgodoräknats).

Vad omfattar utbildningen?

Komplettering sker utifrån varje individs behov utifrån examensmål och meriter. En individuell studieplan upprättas för alla sökande som antas till projektet. Utbildningen kan omfatta AUO och /eller kompletterande ämnes-/inriktningsstudier.

Lärare mot tidigare år

Om du är fritispedagog eller förskollärare men jobbar som lärare i lågstadiet så har du möjlighet att genom kompletterande studier (oftast i svenska och matte) få ut en examen mot grundskolans tidigare år.

När du är färdig med dina studier

Här hittar du blanketten där du ansöker om lärarexamen.

VAL - kontaktinformation

Eva Lundin - samordnare
Johan Hellgren - utbildningshandläggare
Ami Norberg - utbildningshandläggare

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid:
måndag-tisdag kl. 12.30-14.30
onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00

Besöksadress:
Skolgatan 2 i Haga (tidsbeställning)

Övergripande administrativa frågor

Projektledare Tove Westerberg
Tove.Westerberg@gu.se

Innehållsfrågor AUO-kurser

May Fredriksson
May.Fredriksson@ped.gu.se

Till sidans topp