Till startsida
Webbkarta

VFU-bedömning

Studentens prestationer under VFU bedöms särskilt vid fyra tillfällen under utbildningen. Information om bedömningssystemet finns i riktlinjerna för studenter antagna från och med höstterminen 2007. Nedan är VFU-bedömningsformulären publicerade, liksom uppgifter om inlämning av VFU-bedömningarna.

Observera att bedömningsformulär/blankett måste skickas in postvägen, ej via emailadress. Vänligen respektera sista-datum för inlämning av blankett!

Datum och mottagare av bedömningsblankett för VFU HT15

Datum och mottagare av bedömningsblankett för VFU VT16
 

VFU Bedömning Steg 1

VFU självvärdering, steg 1


VFU Bedömning Steg 2

VFU självvärdering, steg 2


VFU Bedömning Steg 3

VFU självvärdering, steg 3


VFU Bedömning Steg 4

VFU självvärdering, steg 4