Till startsida
Webbkarta

Examensarbete inom AUO

Inom det allmänna utbildningsområdet skall det ingå ett examensarbete på 15 hp. Kursen kallas LAU370/LAU390/LAU395 och ligger inom det tredje allmänna utbildningsområdet.

Du kan även göra ditt examensarbete inom en specialisering, vilket förutsätter att det finns en särskild kursplan för examensarbete på Lärarprogrammet på den institution det gäller. Examensarbetet skall genomföras under någon av utbildningens två sista terminer såvida inte särskilda skäl föreligger.

Fundera på ämne, samarbetspartner och eventuellt handledare i god tid i din utbildning.

Interdisciplinärt examensarbete med utbildningsvetenskaplig inriktning

Gemensamma föreskrifter för Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen. Se högerkolumn>> 

Till sidans topp