Till startsida
Webbkarta

Lärarprogrammet 180-330 hp

Lärarprogrammet hade sin sista antagningsomgång våren 2011 och ersätts av fyra nya lärarprogram.

Lärarprogrammet omfattar lägst 120 p/180 hp och högst 220 p/330 hp och leder till lärarexamen. Programmet har tre delar:


Utbildningen äger dels rum inom universitetet och dels i anknytning till förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning eller annan verksamhet av värde för ditt blivande läraryrke sk verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1. ALLMÄNT UTBILDNINGSOMRÅDE

Det allmänna utbildningsområdet (AUO) är obligatoriskt för alla blivande lärare och omfattar 60 p/ 90 hp, varav c:a 16 p/24 hp är verksamhetsförlagda. AUO innehåller för läraryrket centrala kunskapsområden. Du kommer också att få ägna dig åt tvärvetenskapliga ämnesstudier (motsvarande minst 30 p/45 hp) som bland annat behandlar olika sätt att organisera och tillägna sig kunskap och som samtidigt bidrar till dina egna ämneskunskaper.

2. INRIKTNINGAR

Varje inriktning omfattar minst 40 p/60 hp varav minst 10 p/ 15 hp är verksamhetsförlagda. Inriktningen svarar mot det område du vill arbeta med. Du kan välja fler än en inriktning under utbildningen.

3. SPECIALISERINGAR

Varje specialisering omfattar kurs om minst 10 p/15 hp. Du ska läsa specialiseringar i en omfattning av 60 hp. Specialisering innebär att du fördjupar, breddar eller på annat sätt kompletterar de kunskaper du redan har inhämtat. Du kan välja fler än en specialisering under utbildningen och du kan söka bland universitetets samlade kursutbud eller specialiseringar som är särskilt utvecklade för lärarutbildningen.

UTBILDNINGENS UPPLÄGGNING

Din första termin på lärarprogrammet innehåller normalt AUO (20 p/ 30 hp) och de två följande din första inriktning (40 p/60 hp). Under denna tid studerar du enligt en fastlagd studieplan. Inför fjärde terminen kan du välja fritt och sätta samman din utbildning utifrån dina egna önskemål. Du kan då välja (inom ramen för tillgängliga platser) ur det kursutbud som Göteborgs universitet erbjuder. Du kan inom och mellan olika kunskapsfält och skapa din egen utbildningsprofil. Valfriheten gör att du själv tar ansvar för utbildningens uppläggning och för att den uppfyller kraven för examen.

 

Terminstider

Höstterminen 2014

Period 1: 1/9 – 2/11
Period 2: 3/11 – 18/1

Vårterminen 2015

Period 1: 19/1 – 24/3
Period 2: 25/3 – 5/6

Lärarlegitimation och behörighet

Lärarlegitimation och behörighet

Vägledningscentrum för lärarutbildning

Kontakta oss om du har frågor om Lärarprogrammet LP01 (du är antagen senast VT2011)

Till sidans topp