Till startsida
Webbkarta

Svenska

Svenska är ett kärnämne i skolan. Kursplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan framhåller den stora betydelse språkförmågan har för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Arbetet med skönlitteratur och annat estetiskt berättande från olika tider och skilda delar av världen lyfts fram, just för att eleverna ska få förutsättningar att utveckla sitt språk men även den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. I allt detta är du som svensklärare en nyckelperson.

Under utbildningen till svensklärare fördjupar och breddar du dina kunskaper om svenska språkets struktur, variation och förändring genom att analysera och producera texter av olika slag. Du fördjupar och breddar också dina kunskaper om skönlitteratur och om olika kulturella uttrycksformer i moderna medier. Du skaffar dig de verktyg du behöver för att stimulera elevernas språkliga, litterära och personliga utveckling.


 

Studievägledning

Vill du veta mer om ämnet kontakta

Carina Agnesdotter
Tel: 031-786 4555
E-post: carina.agnesdotter@lir.gu.se

Anne-Lee Lööf
031-786 4469
Telefontid: Måndag , onsdag, torsdag kl. 10-11
Besökstid: Måndag , onsdag, torsdag 11-12 samt torsdag 16-18 (drop-in)
E-post: anne-lee.loof@svenska.gu.se svenska.studiev@svenska.gu.se

Till sidans topp