Till startsida
Webbkarta

Fysik

Ordet Fysik kommer från grekiskan ”physikos” som betyder "naturlig". Således är också fysik vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse, från de minsta beståndsdelarna på subatomär nivå såsom partikelfysik och kärnfysik, till universums struktur på den allra största skalan. Kunskapen inom fysik är mycket viktig i dagens högteknologiska samhälle, och kan tillämpas inom flera olika ämnesområden såsom t.ex. kemi, teknik, biologi och medicin. Detta inbegriper forskningsfält som atom- och molekylfysik, fasta tillståndets fysik, mekanik, elektromagnetism, plasmafysik, medicinsk och biofysik, samt astrofysik.
 

Som blivande lärare i fysik har du en mycket viktig uppgift i samhället, nämligen att undervisa och inspirera barn och ungdomar i denna allomfattande vetenskap. Genom att välja ämnet fysik hoppas vi att du kommer att utveckla en begreppsmässig förståelse av vår omvärld. De ingående momenten relateras även kontinuerligt till läraryrket. Du får även insikt i vetenskapens och teknikens framväxt och karaktär.
Med andra ord, fysik finns överallt! Så grattis till dig som väljer att fördjupa din kunskap i fysik. Du kommer att få vara med på en resa från mikrokosmos till makrokosmos!
 

Kontaktperson

Vill du veta mer om ämnet kontakta Helena Mindedal på Institutionen för fysik
Tel: 031-786 9143
E-post: helena.mindedal@physics.gu.se

Till sidans topp