Till startsida
Webbkarta

Franska

Inom ämnesstudierna i Franska för ämneslärare utvecklar du din praktiska språkförmåga i tal och skrift och får även goda teoretiska kunskaper om språkets struktur och funktioner. Kontrastiva moment och praktiska didaktiska inslag ingår på olika sätt i olika delkurser. Du studerar teorier kring språkinlärning och språkundervisning samt styrdokument för skolundervisningen i moderna språk. Du läser franskspråkig litteratur från olika epoker och får öva dig i att analysera skönlitteratur.

Digitala verktyg och IT är stående ingredienser i hela utbildningen. Vissa delkurser kan förläggas utomlands. Utbildningen genomförs av ämnet franska vid Institutionen för språk och litteraturer.

Studievägledning

Vill du veta mer om ämnet kontakta Hilde Vandeput
Tel: 031-786 1802
E-post: studievagledning.franska@sprak.gu.se
 

Till sidans topp