Till startsida
Webbkarta

Bild

Ämnet bild vänder sig till blivande bildlärare i grund- och gymnasieskolan. I våra bildkurser integreras konstnärlig gestaltning, ämnesdidaktik samt ämnesteori och samtalet om den kommande yrkesrollen är en central del i arbetet. Utbildningen har sin utgångspunkt i processbaserat lärande och undersökande arbetsformer där didaktiskt fokus ligger på processen i lärandet, bedömning av kreativ process och workshopmetoder.

Genom kortare och längre gestaltningsprojekt och workshops ges du som student möjlighet att utveckla såväl ett eget kreativt arbetssätt som din förmåga att både reflektera över och kommunicera genom visuella uttrycksmedel. Arbete enskilt och i grupp varvas och stor vikt läggs vid reflekterande diskussioner och seminarier.

Bildämnet ses som en del av ett samtida visuellt kulturellt fält i vid mening, med dess mångfald av visuella uttryck. Samtidskonsten som fenomen, metod och innehåll spelar en stor roll i utbildningen då frågor rörande omvärld, offentlighet och demokrati alltid är centrala likaväl för den konstnärliga processen som för lärarrollen.

Observera att du ansöker i två steg. Se information till höger.

Färdighetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se ska du gör du ett färdighetsprov i bild.

Observera att du ansöker i två steg:
1. Ansökan på
antagning.se senast 15 april.
2. Digitalt färdighetsprov
skickas via systemet DAP senast 22 april. DAP är öppet 16 mars - 22 april för inlämnande av färdighetsprov.

Färdighetsprov i bild - information HT15DAP - Här lämnar du ditt digitala arbetsprov

 

Studievägledning

Vill du veta mer om ämnet kontakta:
Susanne Westerberg
E-post: susanne.westerberg@hdk.gu.se
Tel: 031- 786 3366
Mobil: 0766-183366
 

Till sidans topp