Till startsida
Webbkarta

Ämneslärarprogrammet 270-330 hp

Vill du bli lärare? Vill du vara med och påverka framtiden och bidra till unga människors möjlighet att utvecklas och växa? Läs Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! Med ditt engagemang som lärare kommer du att vara med och skapa morgondagens programmerare, entreprenörer, svetsare, konstnärer… Oavsett vilka yrken människor väljer har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Att vara ämneslärare handlar i huvudsak om att arbeta med lärande i de ämnen som du undervisar i. Men att vara ämneslärare handlar också om att inspirera och engagera unga människor att vilja lära sig mer - att väcka nyfikenhet och ge individen möjlighet att utvecklas och växa. Ämneslärarprogrammet är en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Programmet leder till en ämneslärarexamen i ett, två eller tre ämnen.

Examensutgång åk 7-9 ger bredare behörighet

Ämneslärarprogrammet har två examensutgångar:

  • Grundskolans årskurs 7–9, 270 hp
  • Gymnasieskolan, 300-330 hp

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. I ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik och slöjd blir du behörig även i årskurs 1-3. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan om du har 90 hp i ämnet. (Dock krävs 120 hp för ämnena musik, samhällskunskap och svenska).

Med en examen mot gymnasieskolan blir du behörig i åk 7-9 och i gymnasiet. I ämnena bild, idrott och hälsa och musik blir du behörig även i årskurs 1-6.
En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Läs mer under Lärarlegitimation och undervisningsbehörighet.

Oavsett examensutgång blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

Lärarutbildningsbroschyr

Läs lärarutbildningsbroschyren online

Broschyrbeställning lärarutbildningen

Viktiga datum

Inför höstterminen 2015

16 mar Ansökan på antagning.se öppnar
15 apr Sista ansökningsdag
22 apr Sista dag färdighetsprov bild
vecka 21 Antagningsprov i musik och teater
18 juni Sista dagen för komplettering
9 juli Antagningsbesked 1 med svarskrav
31 juli Sista svarsdag
6 aug Antagningsbesked 2
31 aug Terminsstart

Inför vårterminen 2016

15 sepAnsökan på antagning.se öppnar
15 oktsista ansökningsdag
1 decsista dag för komplettering
början av decantagningsbesked 1 med svarskrav
18 decsista svarsdag
början av janantagningsbesked 2
18 janterminsstart

 

Hitta kursplan

Kursplan

Terminstider

Höstterminen 2014

1/9 introduktion för nyantagna

1/9 – 2/11 (period 1 och 2)
3/11 – 18/1 (period 3 och 4)

Terminstider för olika antagningsomgångar

Vårterminen 2015

19/1 introduktion för nyantagna

19/1 – 24/3 (period 1 och 2)
25/3 – 5/6 (period 3 och 4) 

Terminstider för olika antagningsomgångar

Till sidans topp

Ansökan

Ämneslärarprogammet startar varje hösttermin. Sök senast 15 april via antagning.se.