Till startsida
Webbkarta

Valwebben

Denna information gäller för lärarstudenter på Lärarprogrammet LP01 antagna t o m VT11

(studenter antagna HT11 eller senare använder inte Valwebben)

Den sista studentkullen på Lärarprogrammet antogs VT11 och det innebär att det för varje termin som går blir färre och färre studenter kvar på programmet. Därmed minskar också kursutbudet under kommande terminer.

Med anledning av detta kommer Valwebben fr o m VT13 inte hålla öppet för att du som student själv kan lägga in kurser i din studieplan.

Om du behöver byta ut en redan inlagd kurs i din studieplan i Valwebben ska du i stället kontakta Vägledningscentrum för lärarutbildning Här hittar du våra öppettider

Du kan alltid gå in i Valwebben och kontrollera din studieplan – https://valwebb.gu.se

Som ett stöd i din planering ser du din studiegång nedan

Antagna H01 – V07
Studiegång 140 p - lärare i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem 

Studiegång 180-220 p - grundskolans senare år och gymnasieskolan, 200/220 poäng (gäller enbart om inriktning inbegriper svenska eller samhällskunskap)

Studiegång 180-220 p - musiklärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Antagna H07 – V11
Lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år – 210 hp

Lärare i grundskolans tidigare år – 240 hp

Lärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan – 270-330 hp

Kontrollbesked

Den kurs som du lagt in i Valwebben inför kommande termin förs över till det nationella antagningssystemet NyA efter den 15 mars/15 september. Du uppmanas att i början av maj/november gå in på Mina sidor på www.antagning.se   - längst upp till höger loggar du in via Göteborgs universitet och kan då ta del av de val som är registrerade på dig. Genom att göra detta säkerställer du att den kurs eller de kurser du tänkt läsa nästa termin stämmer överens med det val som finns inlagt i Valwebben.

Särskild behörighet

Söker du en kurs som kräver högre särskild behörighet än den inriktning som du har antogs till på Lärarprogrammet skall du skicka in betyg som styrker behörigheten senast i mitten av juni för start HT och senast i början av december för start VT (för exakta datum se www.antagning.se).

Skickas till:
Antagningsservice
838 72 Frösön

Antagningsbesked

Från www.antagning.se (f d VHS) kommer du runt 12 juli/december att, precis som tidigare, få ditt antagningsbesked. I det framgår om du antagits till den kurs som du sökt till nästa termin. Du får ett e-postmeddelande när det är aktuellt att gå in på Dina Sidor och läsa beskedet. Detta meddelande skickas ut till den e-postadress som du har registrerat på ditt konto på www.antagning.se.

Det är mycket viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked. Annars har du ingen kursplats nästa termin.

Allmänt utbildningsområde (AUO)

AUO är obligatoriskt för alla blivande lärare och omfattar 90 hp, varav 24 hp är verksamhetsförlagda. AUO innehåller för läraryrket centrala kunskapsområden. Du kommer också att få ägna dig åt tvärvetenskapliga ämnesstudier (motsvarande minst 45 hp) som bland annat behandlar olika sätt att organisera och tillägna sig kunskap och som samtidigt bidrar till dina egna ämneskunskaper.

Inriktningar

Det är inte längre möjligt att läsa en inriktning mot tidigare år. De  startade sista gången HT11 och ges inte längre.

Mot senare år är det i vissa ämnen (= inriktning två) möjligt att samläsa med Ämneslärarprogrammmet (LP11).  I andra fall läser man sitt andra ämne som fristående kurser.  Mer information.

Specialiseringar

Varje specialisering omfattar en kurs om minst 15 högskolepoäng. Specialisering innebär att du fördjupar, breddar eller på annat sätt kompletterar de kunskaper du redan har inhämtat. I och med att studentantalet på Lärarprogrammet minskar under kommande terminer är utbudet av specialiseringskurser mindre för 2014 och framåt. Här kan du se vilka kurser som erbjuds

Kom ihåg att du också kan använda/läsa en fristående kurs som specialisering .

Obligatoriska kurser (för antagna fr o m HT05)

För lärarexamen avsedd för förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år krävs minst 15 högskolepoäng i grundläggande läs- och skrivinlärning samt minst 15 högskolepoäng i grundläggande matematikinlärning.
Mer information

Du som läser fristående kurs (kurs som inte finns i Valwebben)

Som inriktning två och/eller specialisering kan du välja att läsa fristående kurser. I Valwebben lägger vi då in en fiktiv kurs "Kurs utanför Lärarprogrammet".

Om du ska läsa en kurs som inte ingår i Valwebbens utbud och vill ha med den i din lärarexamen, ta kontakt med studievägledare på Vägledningscentrum för lärarutbildning för att försäkra dig om att detta är möjligt.

Väljer du en fristående kurs måste du själv ansöka om detta via www.antagning.se (senast 15/4 inför HT och 15/10 inför VT).

Studieuppehåll från Lärarprogrammet

En ny lärarutbildning startade HT11, vilket kan få konsekvenser för dig som är antagen dessförinnan och som avser att ta ett studieuppehåll under din studietid. Kurserna i din utbildning kommer allt eftersom att fasas ut. Ta därför kontakt med studievägledare på Vägledningscentrum för lärarutbildning för att försäkra dig om att du kommer att kunna slutföra din utbildning på det sätt du avser.

Om du avser att ta ett uppehåll från dina studier på Lärarprogrammet ska du ansöka om studieuppehåll. Ansökningsblankett

Du ska ansöka om studieuppehåll från Lärarprogrammet om du under en eller flera terminer studerar vid annat lärosäte eller vid sjukdom, barnledighet, arbete etc.

För kurser som du läser vid GU (men inte inom Lärarprogrammet) och som du inte avser att ha med i din lärarexamen ska du också ansöka om studieuppehåll. Om du däremot läser kurs/kurser vid GU som du tänker ansöka om att få tillgodoräknade i en lärarexamen, ska du inte ansöka om studieuppehåll. Däremot ska dessa terminer markeras  i Valwebben med ”Kurs utanför Lärarprogrammet".

Information om platsgaranti

Du har platsgaranti till AUO2 (LAU225 och LAU270/75) och AUO3 (LAU325 och LAU390/95). Du har däremot inte platsgaranti till ditt andra ämne respektive dina specialiseringar. I de fall ett urval krävs sker urvalet utifrån totalt antal uppnådda högskolepoäng per sista anmälningsdag.

 

Till sidans topp