Till startsida
Webbkarta

Stipendier för lärarstudenter

Sista ansökningsdag för 2015 är den 31 maj.

 
Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Adlerbertska stiftelserna för utdelning av stipendier till studerande, bidrag till forskare etc. En del av dessa stipendier skall fördelas till studenter på Lärarprogrammen på Göteborgs universitet.

Behörig att söka är du som är antagen och heltidsstuderande på något av nedanstående program och har påbörjat lägst termin två och har minst 30 godkända högskolepoäng.

  • Lärarprogrammet (LP01)
  • Förskollärarprogrammet (LP11)
  • Grundlärarprogrammet (LP11)
  • Ämneslärarprogrammet (LP11)
  • Yrkeslärarprogrammet (LP11) eller
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

 

Du söker via en elektronisk ansökningsblankett som du hittar i vänstermenyn. För att din ansökan ska behandlas måste relevanta intyg och bilagor vara stipendiehandläggaren tillhanda senast sista ansökningsdag. Sen eller ofullständig ansökan behandlas inte.

Här hittar du information om de olika stipendierna:

  1. Boendekostnader
  2. Enskilt projektarbete eller examensarbete utomlands
  3. VFU utomlands

När och hur söker du?

När det gäller stipendium för VFU utomlands och examensarbeten utomlands som ska genomföras på en hösttermin är ansökningsperioden i april-maj varje år. För VFU-utomlands och examensarbete som ska genomföras under vårterminer, är ansökningsperioden preliminärt i oktober-november varje år. Om du redan har genomfört VFU-utomlands eller projekt-examensarbete utomlands och missat att söka stipendium, kan du ansöka retroaktivt i nästkommande ansökningsomgång, dock senast terminen efter. Stipendium för boendekostnader kan du endast ansöka om en gång per år och ansökningsperioden är preliminärt i april-maj. Samtliga stipendium sökes via elektronisk ansökningsblankett som du hittar i vänstermenyn. Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under pågående ansökningsperiod.

När och hur får du besked om du fått stipendium?

Beslut skickas till din studentmail och datumen varierar beroende på vad du söker för. Se under respektive ansökningsområde.

Kontakt

Arbetsgruppen för Adlerbertska stipendiefonderna för lärarutbildning
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Lärarutbildningsnämnden (LUN)
Box 135, 405 30 Göteborg
 

Kontaktas via e-post:

adlerbertska@lun.gu.se

Till sidans topp