Till startsida
Webbkarta

Utlandsvistelse inom ramen för projekt-/examensarbete

Examensarbete

Du har möjlighet att åka iväg utomlands och samla empiri till ditt examensarbete, förutsatt att detta är godkänt av kursansvarig institution och handledare. Du måste själv ansvara för att hitta kontakter, det finns inga färdiga paket eller kontakter när det gäller examensarbeten.

Längden på utlandsvistelsen måste diskuteras med handledare/kursansvarig.

Du kan söka Adlerbertska stipendiet för lärarstudenter som en hjälp att finansiera din utlandsvistelse inom projekt-/examensarbetet. Se www.lun.gu.se/studentinfo/stipendie/ för mer information.

MFS - Minor Field studies

Du kan genomföra fältstudier i ett utvecklingsland under 8-10 veckor som sedan ligger till grund för ditt examensarbete, C - eller D-uppsats. Du ansöker MFS-stipendium (Minor Field studies) via din institution.
 

Se högerkolumn för ytterligare information.

 

 

 

 

(Foto: Maria Löfstedt)

Till sidans topp