Till startsida
Webbkarta

Internationalisering inom lärarutbildningen

Att möta andra kulturer, samhällen och språk är ett sätt för dig som student att få ett jämförande perspektiv och ökad kunskap om internationella förhållanden under din utbildning. Inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet finns en lång tradition av internationellt samarbete.

Som student på  Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet, finns det möjlighet att ansöka om att förlägga delar av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands.

Det finns också viss möjlighet att inom vissa ämnesinriktningar ansöka om utbytesstudier på en termin på något av Göteborgs universitets partneruniversitet runt om i världen.

För att finanseria VFU utomlands har du möjlighet att ansöka om medel från Adlerbertska stiftelserna för lärarstudenter.

 

Till sidans topp