Till startsida
Webbkarta

Examensbevis lärarexamen

Lärarutbildningsnämnden (LUN) visar här exempel på hur examensbevis avseende Lärarexamen vid Göteborgs universitet utformas. I anslutning till dessa exempel ger LUN också förklaringar till hur de i examensbeviset redovisade uppgifterna skall utläsas.

Olika examen

  • FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET leder till en FÖRSKOLLÄRAREXAMEN
  • GRUNDLÄRARPROGRAMMET leder till en GRUNDLÄRAREXAMEN
  • KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (KPU) leder till en ÄMNESLÄRAREXAMEN
  • YRKESLÄRARPROGRAMMET leder till en YRKESLÄRAREXAMEN
  • SPECIALLÄRARPROGRAMMET leder till en SPECIALLÄRAREXAMEN
  • SPECIALPEDAGOGISKA PROGRAMMET leder till en SPECIALPEDAGOGEXAMEN
  • ÄMNESLÄRARPROGRAMMET leder till en ÄMNESLÄRAREXAMEN

Ansökan om examensbevis

Du som påbörjat din lärarutbildning höstterminen 2007 eller senare
Från och med vårterminen 2014 ansöker du som påbörjat din lärarutbildning höstterminen 2007 eller senare om examen hos Sektionen för examen.

Du som påbörjat din utbildning mellan höstterminen 2001 och vårterminen 2007
Du som påbörjat din utbildning mellan höstterminen 2001 och vårterminen 2007 ansöker om lärarexamen med nedanstående blankett. Blanketten gäller även dig läser inom VAL och ULV oavsett när du antagits till utbildningen.

Ansökan lärarexamenInformation om lärarexamenExamensbevis lärarexamen - detta säger examensbeviset

Efterled som används i examensbevisen

Handläggningstiden för en lärarexamen är i normalfallet uppemot 2 månader, under sommaren kan handläggningstiden bli längre på grund av semestrar. Du kan se att din ansökan kommit in och vilket datum den togs emot via studentportalen portalen.gu.se under ladoktjänster. Alla inkomna examensansökningar registreras under samma examenskod; Lärarexamen Fö/fö-klass/fritidshem, grund tid år, denna examenskod kommer att ändras till den rätta för just din lärarexamen när den utfärdas.

Exempel på examensbevis

Här nedan finns sju olika examensbevis. Klicka för att göra bilden större. Vissa områden är markerade med tillhörande informationsruta (för mer utförlig beskrivning se pdf-dokumentet ovan).

Kontakt

Ylva Lundkvist

Telefon: 031‐786 59 18

examen@lun.gu.se

Besökstid efter överenskommelse
Besöksadress: Skolgatan 2/ Södra Allégatan 8

Till sidans topp