Till startsida
Webbkarta

  = Obligatoriska fält

Avsägelse av studieplats (studieavbrott)

Härmed önskar jag avsäga min studieplats vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet


En bekräftelse på registrering av avbrottet kommer att skickas till denna epostadress.
    
 


Kurs

* Jag har observerat att avsägelsen är definitiv och att återinträde enbart kan ske efter ny ansökan till programmet.


  = Obligatoriska fält