Till startsida
Webbkarta

  = Obligatoriska fält

Ansökan om studieuppehåll

 

Studieuppehåll från Lärarprogrammet LP01 önskas under perioden:


Den termin jag återupptar mina studier avser jag läsa kursen/kurserna.


En bekräftelse på registrering av studieuppehållet kommer att skickas till denna epostadress.


   
VFU-placering
I god tid före studierna, dock senast 1 maj inför hösttermin och 1 november inför vårtermin, skall VFU-ansvarig kontaktas så att en ny placering på ett VFU-område kan göras. Ta kontakt med Lena Lundholm: lena.lundholm@gu.se
Se även:www.lun.gu.se/vfu/

* Jag har tagit del av ovanstående  = Obligatoriska fält