Till startsida
Webbkarta

Blanketter

Lärarexamen

För att ansöka om examensbevis vänder du dig till Sektionen för examen.

 Ansökan till senare del av program

Ansökan senare del Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Lärarprogrammet, Specialpedagogiska programmet, Yrkeslärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet
Ansökan senare del Speciallärarprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Byte av VFU-område

LP01

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet

Yrkeslärarprorammet

Ämneslärarprogrammet

 

Resebidrag information Gäller både LP01 och LP11 [länk]

Resebidrag blankett  Gäller både LP01 och LP11

 

Studieuppehåll

Studieuppehåll, Lärarprogrammet LP01
(Antagna HT01-VT11)

Begränsade möjligheter av kursval efter studieuppehåll

Gäller studenter på Lärarprogrammet 2001, LP01

En ny lärarutbildning startade HT11, vilket kan få konsekvenser för redan antagna studenter som avser att ta ett studieuppehåll under sin studietid. Kurserna i Lärarprogrammet LP01 kommer allt eftersom att fasas ut. Ta därför kontakt med studievägledare på Vägledningscentrum för lärarutbildning för att försäkra dig om att du kommer att kunna slutföra din utbildning på det sätt du avser.

Studieuppehåll, Förskollärarprogrammet
(Antagna fr.o.m. H11)

Studieuppehåll, Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem
(Antagna fr.o.m. H11)

Studieuppehåll, Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 eller 4-6
(Antagna fr.o.m. HT11)

Studieuppehåll, Ämneslärarprogrammet eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
(Antagna fr.o.m. HT11)

Studieuppehåll, Yrkeslärarprogrammet
(Antagna fr.o.m. HT11)

Studieuppehåll, Speciallärar- eller Specialpedagogiska programmet

Avsägelse av studieplats (studieavbrott)

Avsägelse av studieplats

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp