Till startsida
Webbkarta

Sammanträdestider

Våren 2015

Onsdag den 21 januari, kl. 9.00 – ca 16.00

Onsdag den 18 februari, kl. 9.00 – ca 16.00

Onsdag den 25 mars, kl. 9.00 – ca 16.00

Onsdag den 29 april, kl. 9.00 – ca 16.00

Tisdag den 19 maj, kl. 9.00 – ca 16.00

Torsdag den 11 juni, kl. 9.00 – ca 16.00

Hösten 2015

Måndag 24 augusti, kl. 9.00 – tisdag den 25 augusti, kl.13.00 (internat)

Onsdag den 23 september, kl. 9.00 – ca 16.00

Torsdag den 22 oktober, kl. 9.00 – ca 16.00

Fredag den 6 november, kl. 9.00 – ca 12.00 (reserv)

Torsdag den 26 november, kl. 9.00 – ca 16.00

Tisdag den 15 december, kl. 9.00 – ca 16.00

Lokal, om inget annat anges, är: sammanträdesrum Linné, plan 2, Lärarutbildningsnämnden, Skolgatan 2.
 

Till sidans topp