Till startsida
Webbkarta

UFL - Publikationer

UFL-rapporter 2009


[Nr 1] Inriktningen Idrott och hälsa vid lärarutbildningen, Göteborgs universitet
”En bra utbildning som står och stampar”

Håkan Larsson

Rapport 2009:01


[Nr 2] Inventering av lärarprogrammets inriktningar vid Göteborgs universitet

Owe Lindberg

Rapport 2009:02


UFL-rapporter 2008


[Nr 1] ”Jeg ville tatt programmet en gang til – og still høyere krav til oss som lærerstudenter”

Vurdering av struktur og innhold i inriktningen Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) ved lærerutdanningen ved Universitetet i Göteborg

Sten Ludvigsen, Cecilie F. Jahreie og Thomas de Lange 

Rapport 2008:01


[Nr 2] Metautvärdering och förslag till plan för UFL:s kvalitetsarbete

Berit Askling

Rapport 2008:02


[Nr 3] Kultur och språk för tidigare åldrar –
En inriktning inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
”Till slut knöts säcken ihop” (Student i kursvärdering)

Birgitta Qvarsell

Rapport 2008:03


[Nr 4] Inriktningen Naturvetenskap för lärare – en utvärdering

Andreas Redfors

Rapport 2008:04

 


UFL-rapporter 2007


[Nr 1] Evaluering af "Korta programmet". En laereruddannebe på Göteborgs Universitet

Vibe Aarkrog

Rapport 2007:01


[Nr 2] ”SOKO är något alla borde läsa”
Utvärdering av inriktning ”Social och kognitiv utveckling hos barn, unga och vuxna” (Specialpedagogik) inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Susan Tetler, Inger Assarson

Rapport 2007:02


[Nr 3] Jag känner en enorm glädje och stolthet över att få jobba som lärare i framtiden.
Utvärdering av inriktningen Samhällspedagogik i lärarprogrammet vid Göteborgs universitet

Kajsa Ohrlander, Kerstin Borhagen

Rapport 2007:03

 


UFL-rapporter 2006


[Nr 1] Den närvarande läraren. En rapport om SÄL 2004

Günter Dippe, Dag-Erik Zackrisson

Rapport 2006:01


[Nr 2] Historia för blivande lärare
En granskning av Inriktning historia inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

David Ludvigsson och Bengt Schüllerqvist

Rapport 2006:02


[Nr 3] Vart tog lärarna vägen? Om arbetsmarknaden för nyutexaminerade lärare mot tidigare år

Jennie Corneskog och Ylva Lundkvist

Rapport 2006:03


[Nr 4] Översyn av inriktningar mot tidigare år inom Lärarprogrammet

Eva Malmström

Rapport 2006:04


[Nr 5] Vad är VFU i lärarutbildningens inriktningar vid GU? - En kartläggning genomförd hösten 2005

Paula Örn

Rapport 2006:05

Powerpoint-presentation


[Nr 6] Validering – en pedagogisk process
Redovisning av ett valideringsprojekt inom
särskild lärarutbildning

Inger Brännberg

Rapport 2006:06


[Nr 7] Bättre VFU med MAG?
En studie om hur MAG-projektet har uppfattats av berörda aktörer

Ellinor Bille

Rapport 2006:07

 


 

UFL-rapporter 2005


[Nr 1] Lärande handledningssamtal
En pilotstudie om handledning av svenskundervisning

Anita Franke, Rigmor Lindö

Rapport 2005:01


[Nr 2] Hverdagslivskundskab og sammenhængsforståelse (Vardagslivskunskaper och förståelse för sammanhang)
Evaluering af læreruddannelsen i hjem- og konsumentkundskab
(Utvärdering av inriktningen hem- och konsumentkunskap för lärare)

Jette Benn

Rapport 2005:02


[Nr 3] Teknik och design - Teknikutbildning i ny design
Utvärdering av en inriktning inom Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet

Inga-Britt Skogh

Rapport 2005:03


[Nr 4] Inte bara bli, utan också vara
Utvärdering av Inriktning Slöjd, lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Lena Aulin-Gråhamn

Rapport 2005:04


[Nr 5] Studentopinionen om AUO-kurserna i lärarutbildningen i Göteborg. Översikt 2001 - 2004

Rolf Lander och Michael Hansen

Rapport 2005:05


UFL-rapporter 2004


[Nr 1] Lärare för yngre åldrar: konstnär, forskare eller praktiker?
Utvärdering av två inriktningar i den nya lärarutbildningen i Göteborg

Jan-Erik Johansson

Rapport 2004:01


[Nr 2] Fri bildning i den förnyade lärarutbildningens allmänna utbildningsområden. Kontinuitet och förnyelse

Aadu Ott, Ann-Marie Pendrill

Rapport 2004:02


[Nr 3] "I övrigt ser jag inga problem..."
Utvärdering av inriktningen Svenska för blivande lärare

Bengt Linnér

Rapport 2004:03


[Nr 4] Utvärdering av inriktningen Mediekunskap på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Gunilla Jarlbro

Rapport 2004:04


[Nr 5] Studentens val och VFU - en flykt från förskola och fritidshem?

Mirella Forsberg Ahlcrona

Rapport 2004:05


[Nr 6] Hur kan kommunikation öka acceptansen av den verksamhetsförlagda lärarutbildningen, VFU? Nulägesanalys samt förslag till åtgärder

En studie av Ellinor Bille och Madeleine Engfeldt-Julin

Rapport 2004:06


[Nr 7] Samhällskunskap i kunskapssamhället
Utvärdering av en inriktning inom den Nya lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Agneta Blom

Rapport 2004:07


[Nr 8] Uppföljning av inriktningen engelska i lärarutbildning vid Göteborgs universitet

Moira Linnarud

Rapport 2004:08


[Nr 9] Rapport om inriktningen Matematik, naturvetenskap och miljö för tidigare åldrar, LMN, i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Bertil Eriksson, Rolf Hedrén

Rapport 2004:09


[Nr 10] Rapport om inriktningen Människa, natur och samhälle för tidigare år, LMS, i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Bertil Eriksson, Rolf Hedrén

Rapport 2004:10


[Nr 11] Rapport om inriktningen Natur och matematik i barnens värld, LNM, i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Bertil Eriksson, Rolf Hedrén

Rapport 2004:11


[Nr 12] Utvärdering av inriktningarna Kemi och Biologi i lärarutbildningen Perioden vt 02 – ht 03

Åke Nilsson

Rapport 2004:12


[Nr 13] ”Det är många olika människor som bara ser olika delar av mig” Utvärdering av inriktningen Svenska för tidigare åldrar

Bengt Linnér

Rapport 2004:13


VFU-modellen i Göteborg. Något att bygga vidare på

Marie-Louise Hansson, Kortedala Kerstin Kvist, Partille Håkan Kollberg, Ale Mona Alfredsson-Wessman, Lärjedalen Suzanne Angelmo, Backa
Åke Hännestrand, gruppl., Skolutvecklingsenheten

Rapport VFU-modellen 2004


UFL-rapporter 2003


[Nr 1] Ett försök med självbedömning under lärarutbildningen

Margareta Holmegaard

Rapport 2003:01


[Nr 2] Rekrytering från etnisk och socialt underrepresenterade grupper till högskoleutbildning/lärarutbildning, särskilt i Ma/Na

Gunlög Bredänge

Rapport 2003:02


[Nr 3] Läris-projektet Lärarutbildning i samverkan med 11 kommuner

Dag-Erik Zackrisson, Solveig Björcke

Rapport 2003:03


[Nr 4] Validering inom Läris-projektet

Lars-Erik Jonsson, Solveig Björcke

Rapport 2003:04


[Nr 5] Studentsupport i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Anders Lokander

Rapport 2003:05


[Nr 6] Språklig enfald eller mångfald...?

S. Thorson, M. Molander Beyer, S. Dentler

Rapport 2003:06


[Nr 7] Uppföljning av ingångsinriktningen "Matematik för lärare" i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Stefan Löfwall

Rapport 2003:07


[Nr 8] Ämnesdidaktik i lärarutbildningsreformen - och vid Göteborgs universitet

En utredning genomförd av Bengt Schüllerqvist

Rapport 2003:08


[Nr 9] Rekrytering till lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Rapport från REK-projektet

Bengt Petersson, Magnus Åkesson

Rapport 2003:09


UFL-rapporter 2002


[Nr 1] Flexibelt lärande - Lärande examination FLEX

Mikael Gunnarsson, Thomas Lingefjärd, Tawfik Mekki-Berrada
och Carl-Axel Sjöblom

Rapport 2002:01


 

Värdegrunden - publikationer utgivna av Cevs

Värdegrunden 1, Samhällets demokratiska värdegrund, 200:-
Värdegrunden 2, Värdegrunden i "poesi och vardag", 265:-
Värdegrunden 3, Lärande dialoger, 216:-
Värdegrunden 4, Barnets rättigheter, 225:-
Värdegrunden 5, Kränkningar i skolan, förekomst, former och sammanhang, 210:-
Värdegrunden 6, Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter, 250:-

Publikationer

UFL:s rapporter finns även i tryckt form.
Beställ rapport

Intresserad av att köpa Värdegrundens publikationer:
Beställ rapport

Till sidans topp