Till startsida
Webbkarta

Lärarutbildningsnämndens mål och värderingar för likabehandling

Lärarutbildningsnämnden (LUN) arbetar med jämställdhet och likabehandling i linje med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Värdegrunden förstärker principen om att all offentlig makt ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

I LUN:s likabehandlingsplan (se högerspalten) beskrivs vilka mål och aktiviteter inom likabehandlingsområdet som LUN planerar att genomföra under året.
 

På den universitetsgemensamma webben finns samlad information om likabehandlingsarbetet vid universitetet. Där kan du bland annat läsa mer om vad du kan göra om du är utsatt för diskriminering eller trakasserier.

 

 

Likabehandling vid Lärarutbildningsnämnden

Lärarutbildningsnämndens likabehandlingplan 2014

Uppföljning likabehandlingsplan 2014

Lärarutbildningsnämndens likabehandlingsplan 2015

Protokoll tillgänglighetsrond 150618

 

......................................

Likabehandlingsrepresentant vid Lärarutbildningsnämndens kansli:
LOTTA BAAGØE
Tel: 031-786 5968
charlotte.baagoe@gu.se
......................................

Länkar:
Likabehandlingsarbete vid Göteborgs universitet