Till startsida
Webbkarta

Lärarutbildningsnämndens mål och värderingar för likabehandling

Bemötande

Alla anställda och studenter, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska bemötas på ett respektfullt och likvärdigt sätt.

 

Lika möjligheter

En medarbetares kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska inte hindra personens möjlighet till utveckling i sin yrkesroll.

 

Representation

Genom att skapa en inkluderande miljö eftersträvar LUN en sammansättning av både studenter och anställda som speglar samhället.

LUN vill också att den bild av lärarutbildningen som kommuniceras skildrar den mångfald som eftersträvas i lärarutbildningen.


 

 

Likabehandling vid Lärarutbildningsnämnden

Lärarutbildningsnämndens likabehandlingplan 2014

Uppföljning likabehandlingsplan 2014

......................................

Likabehandlingsrepresentant vid Lärarutbildningsnämndens kansli:
Tove Westerberg
031-786 5713
tove.westerberg@gu.se

......................................

Länkar:
Likabehandlingsarbete vid Göteborgs universitet

Till sidans topp