Till startsida
Webbkarta

Kurs- och programutveckling

Lärarutbildningsnämnden har under VT14 beslutat om rutiner för kurs- och programuppföljning. Rutinerna som anges i nedanstående dokument ska gälla inom alla lärarprogram vid Göteborgs universitet från och med HT14. Dokumentet innehåller också mallar som successivt ska börja användas inom alla lärarprogram (LP01 undantaget) under HT14. De rutiner och mallar som är beslutade avser:

 

Mer information om innehållet rutinerna hittas i vänstermenyn. Beslutet i sin helhet kan läsas nedan.

Rutiner och mallar för kurs- och programuppföljning

Kontaktinformation

Anders Larsson

Box 135, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Skolgatan 2

Telefon:
031-7865826

Till sidans topp