Till startsida
Webbkarta

26/4 Integration-Angeläget för skolan Världskulturmuseet

Nyhet: 2012-04-13

Förståelse för globala omvärldsförhållanden är allt viktigare i dagens skola. I Gy11 formuleras vikten av det internationella perspektivet i undervisningen som viktigt ”för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa inter- nationell solidarietet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser”.

Den Globala Skolan jobbar med lärande för global hållbar utveckling. Denna fortbildningsdag tar sitt avstamp i styrdokumentstexterna ovan och fokuserar på skolans och samhäl- lets socialt hållbara utveckling. Du som lärare på gymnasiet, högstadiet eller motsvarande får verktyg och kunskap att arbeta vidare med dina elever.

På programmet står Masthuggsteaterns föreställning Mirad och hans mor, När kriget drabbar – ett material framtaget av Röda Korset, en interaktiv workshop med två nya internetbaserade spel från Amnesty Internationals projekt Angeläget, Friends integrationsprojekt Meet my friends och en utställning producerad av Forum för levande historia – Spelar roll.

Målgrupp: Pedagoger skolår 7-9, gymnasiet, lärarstuderande, skolledare.

Tid: 8.30-16.00

Plats: Världskulturmuseet i Göteborg

Avgift: Avgiftsfritt, Den Globala Skolan bjuder på fika.

Sista anmälningsdag: 2012-04-16

Arrangör: Den Globala Skolan i samarbete med Världskulturmuseet.

Mer information och anmälan

Kontakt Anna Mogren, Den Globala Skolan, Tel:0706-180416

AV:
031 786 5510

Till sidans topp