Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Ökat söktryck till lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

  [2015-04-17] Totalt ökar antalet ansökningar till lärarprogrammen och påbyggnadsprogrammen med 8 % jämfört med hösten 2014. Grundlärarprogrammets alla inriktningar, Ämneslärarprogrammet och Specialpedagogiska programmet är de program som ökar.

 • Göteborgs universitet kraftsamlar - bygger ut lärarutbildningen enligt regeringens intentioner

  [2015-04-16] Lågstadielyft, en kraftig ökning av antalet platser på lärarutbildningen och en förstärkning av specialpedagogisk kompetens i skolan. Listan kan göras lång på alla skolsatsningar i vårpropositionen 2015 som pekar på lärarutbildningen.

 • Fem frågor till Martin Tallvid

  [2015-04-12] Martin Tallvid är lärare på Lindholmens tekniska gymnasium, och har just disputerat inom forskarskolan CUL i ämnet Tillämpad informationsteknik med inriktning mot utbildningsvetenskap.

 • LUN:s pedagogiska pris 2015 - dags att nominera!

  [2015-04-10] Lärarutbildningsnämndens pedagogiska pris 2015 är ett lagpris som tilldelas en grupp lärare som tillsammans arbetat med att utveckla och bedriva utbildning inom lärarutbildning, påbyggnadsutbildning eller forskarutbildning.

 • Nytt steg i arbetslivet - Hans blir lärare på bara ett år

  [2015-04-08] Bristen på lärare i biologi, fysik, kemi, matematik och teknik är stor, och arbetsmarknaden är mycket god. Våren 2015 startade Göteborgs universitet därför en ettårig variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), för matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena.

 • Ordföranden har ordet mars 2015

  [2015-03-30] Halvvägs in i vårterminen väntar vi nu på regeringens vårproposition. Att lärarutbildningen byggs ut är känt sedan länge och vid Göteborgs universitet är vi väl förberedda för expansionen. Av signalerna från departementet att döma kan vi dessutom vänta oss vissa resurser för särskilda kvalitetssatsningar i propositionen. Det är välkommet då det möjliggör en expansion med fortsatt hög kvalitet i utbildningarna.

 • "Gör varandra bra!"

  [2015-03-29] Examenshögtiden vid lärarutbildningen hålls vid två tillfällen per år, första fredagen i mars och första fredagen i oktober. Ny talare denna gång var Karin Pleijel, ansvarig för utbildning i Göteborgs kommunstyrelse.

 • Expertmöte kring flerspråkighet i skolor ska leda till nya riktlinjer

  [2015-03-25] Nära 200 experter från nio länder i Europa samlades i Göteborg förra veckan för att diskutera frågor som rör flerspråkighet inom skolan. Konferensen var den avslutande delen i ett större EU-projekt som kommer att utmynna i nya rekommendationer för skolpolitiska beslut.

 • Nystartat språkcafé inom ULV-projektet* vid Göteborgs universitet

  [2015-03-04] Språkcafé är en mötesform som ger ULV-lärarna en möjlighet att diskutera aktuella frågor kring skola, utbildning och läraryrket. Dessutom får deltagarna träna svenska, träffa nya kollegor, umgås och fika.

 • Samma yrke - olika jobb

  [2015-02-23] Ett lärarliv är inte enformigt. Anders Johansson, lärare på Oscar Fredriksskolan i Masthugget, tar ut svängarna både inom yrket och under skoldagarna.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp