Till startsida
Webbkarta

Välkommen till lärarutbildningen vid Göteborgs universitet!

Aktuellt

 

Om vägar till legitimation och utökad behörighet

Vid Göteborgs universitet finns dessa utbildningsvägar.

Om antagning

Har du frågor om antagning till lärarutbildningen? Läs vår FAQ (vanliga frågor) här.


Övrigt

Just nu pågår två stora samverkans- och utvecklingsprojekt: övningsförskoleprojektet och Brobyggaren/Alternativ KPU. Båda har fokus på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och en närmare samverkan mellan akademin och skolverksamheten i regionen.

Prenumerera på/avbeställ vårt nyhetsbrev Lärarutbildningsnytt här!

---------------------------------------------

 

Är du redan utbildad lärare och letar efter fortbildning på universitetet?

Besök vår portal Korsvägen där vi presenterar universitetets utbud av kurser och annan fortbildning för lärare och förskollärarare!

 

Om lärarutbildningen i Göteborg

Vi har alla lärarprogram och flest ämnen i Sverige.
Du kan utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola eller gymnasieskola. Det finns också kurser, påbyggnadsprogram och kompletterande utbildningar för verksamma lärare.

Lärarutbildningsnämnden ansvarar för all lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Här finns ett Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som samverkar nära skolverksamheten och har ansvar för olika fortbildningsinsatser, så som Lärarlyftet. Här finns också Sveriges enda ämnesövergripande forskarskola i utbildningsvetenskap (CUL) där man kan fortsätta sina studier till licentiatexamen eller doktorsexamen.

12 anledningar att bli lärare

12 anledningar att bli lärare

Som lärare spelar du en avgörande roll i andras liv.

LUN i sociala medier

Gilla LUN på Facebook!

Gilla LUN på Facebook!

Följ LUN på Twitter!

Följ LUN på Twitter!

Lärarlegitimation

Lärarlegitimation

Den nya lärarlegitimationen

Kalender

Aktuellt utbud av seminarier, nätverksträffar och konferenser samt anmälan.